DANIŞMANLIK

Projeler hazırlanması,Teşvik belgelerinin hazırlanması,izinlerinin alınması ve kapatma işlemlerinin yapılması
Müşteriler adına serbest bölge ofislerinin yönetilmesi, Müşteriler adına antrepo izinlerinin alınması ve sürecin yönetilmesi

Dış Ticaret İşlemlerinde kullanılan belgelerin müşteri adına hazırlanması(ATR, Menşe Şahadetnamesi, EUR.1-EUR-MED Menşe Belgeleri, Faturalar)

Müşterilere, kendilerinin belirlediği zaman aralıklarında otomatik raporlama yapılması

Tüm beyanname ve belgelerin elektronik olarak (e-arşiv) müşterilerin adına saklanması ve istendiğinde sunulması,

Değişen gümrük ve dış ticaret mevzuatı hakkında düzenli bilgilendirme yapılması periyodik olarak eğitim verilmesi

TELEFONLARIMIZ 0232 464 68 38 - 0232 464 68 95
0232 464 66 26

E-MAIL info@birlikgumruk.com.tr